1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت عملکرد مامور
  7. قسمت اشتراک های ایجاد کرده

قسمت اشتراک های ایجاد کرده

 

در این قسمت اشتراک های ایجاد شده توسط مامور را نشان می دهد که در هر اشتراک اطلاعاتی از قبیل :

نام اهدا کننده ، مبلغ ، نوع اشتراک ، تاریخ ثبت ، تعداد وصول ، ارزش ریالی و وضعیت قرار دارد.

در قسمت پائین فرم امکان فیلتر بر اساس تاریخ ، تعداد وصول ، وضعیت وجود دارد.

معمولا در خیریه ها یک درصدی را برای مامور خود بر اساس اشتراکی که به وجود آورده می دهند که شما می توانید از فیلد تعداد وصول ، وصولی های مامور را انتخاب کنید

 سپس وضعیت را بر روی محاسبه شده قرار دهید و کلید تغییر وضعیت  محاسبه شده به صورت گروهی را انتخاب کنید.

۱۸۵

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?