1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت حساب مامور
  7. قسمت ریز حساب

قسمت ریز حساب

 

در ریز حساب به ازای هر اشتراکی که مربوط به مامور وصول ، ابتدا زمانی که مامور قبض دریافت کند

بدهکار شده و زمانی که وصولی آن ثبت شود حساب او صفر خواهد شد.

همچنین این امکان را دارید تا اطلاعات کامل یک سطر را مشاهده کنید ، برای خیابان قبض و دره فیلتر انتخاب کنید و همچنین هر حساب را چاپ کنید.

این قسمت معمولا زمانی کاربرد دارد که اختلاف حسابی به وجود بیاید.

۱۷۸

۱۷۹

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?