1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم لیست مشترکین

فرم لیست مشترکین

 

در فرم لیست مشترکین نام مشترکین قرار دارد ، در نوار بالایی فرم فیلتر هایی وجود دارد که عبارتند از : مشترکین فعال که با انتخاب آن فقط مشترکین فعال را نمایش می دهد ،مشترکین حذفی که فقط آن را نمایش می دهد و همه که همه ی مشترکین را نمایش می دهد.همچنین قابلیت نمایش نوع دارد مانند مشترکینی که یک ماهه پرداخت می کنند و…  .

در نوار بعد جستجو قرار دارد که می توانید مشترک را بر اساس شماره اشتراک ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تلفن همراه ،آدرس ، خیابان و مبلغ جستجو کنید.

 همچنین این قابلیت وجود دارد که همزمان از دو گزینه یا بیشتر برای جستجوی مشترک استفاده کنید.

در نوار بعد ش مشترک ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، نوع قبض ، مبلغ ، خیابان ، ردیف خیابان ، تلفن همراه و آدرس وجود دارد.

در نوار بعد زیر ش مشترک تعداد قبض را نمایش می دهد و زیر مبلغ ، مبلغ کل را نمایش می دهد.

در قسمت پایین چند کلید وجود دارد که عبارتند از :لیست مشترکین حذف شده موقت که در پایین توضیحات لازم داده شده ، مشاهده پرونده ، که به وسیله آن می توانید با انتخاب یکی از مشترکین می توانید پرونده آنرا مشاهده کنید و جدید که به وسیله آن می توانید مشترکی را اضافه کنید.

۱۵۴

این لیست مشترکینی که به دلایلی به صورت موقت حذف شده اند را به همراه تاریخ دوباره فعالسازی را نمایش می دهد.

۱۵۵

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?