1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم عملیات قبوض
  6. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

در قسمبت نمایش کلی ریز به ریز قبض را نمایش نمی دهد بلکه به صورت خیابان به خیابان نمایش می دهد ،

همراه با جمع مبلغ هر خیابان.

۱۹۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?