1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم ایجاد قبوض
  6. قسمت قبوض گروهی

قسمت قبوض گروهی

 

ایجاد گروهی به معنای ایجاد قبض های یک مامور وصول برای کلیه خیابانها در سال است ،همچنین امکان انتخاب خیابان تکی هم وجود دارد.

در این قسمت هم فیلتر هایی وجود دارد از جمله :خیابان ، نوع اشتراک ، دوره و متن قبض.

پس از فیلتر گذاری کلید ایجاد را می زنید.

۱۸۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر 1

How can we help?