1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. ارزیابی مشترکین

ارزیابی مشترکین

 

ارزیابی مشترکین بیشتر در خیریه های بزرگ انجام می شود که تعداد اشتراک ها زیاد است و می خواهند عملکرد مامور وصول را از خود مشترکین ارزیابی کنند.

در این قسمت هم فیلتر هایی وجود دارد و در پائین کلید هایی که در صورت نیاز مورد استفاده قرار می دهید.

۱۵۷

اگر در فرم بالا جدید را بزنید فرم زیر باز می شود که می توانید با وارد کردن کد اشتراک اهدا کننده را انتخاب کرده و در فرم زیر ویرایشات لازم را انجام دهید.

۱۵۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

How can we help?