1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین

منوی امور مشترکین

 

این قسمت از نرم افزار در مورد مدیریت مشترکین و قبوض دوره ای آن ها می باشد. روند کار بدین صورت است که فرم اشتراک دوره ای به روشهای مختلفی به نیکوکار داده می شود و نیکوکار فرم را با مبلغ  و نحوه پرداخت دلخواه خود تکمیل و امضا می کند و به موسسه ی خیریه تحویل می دهد. سپس در قسمت مشترکین موسسه خیریه فرم اشتراک در نرم افزار ثبت می گردد.

 ۱۴۹

قبض های اشتراک با نحوه پرداخت مشابه ( مثلا سه ماهه ) معمولا در تاریخ های خاصی توسط کاربر امور مشترکین به تفکیک خیابان (در صورت زیاد بودن اشتراک های یک مامور) یا مامور وصول (در صورت کم بودن اشتراک ها) ایجاد و چاپ می گردد سپس به مامور وصول مربوطه تحویل داده می شود. مامور وصول اقدام به مراجعه به آدرس مندرج در هر قبض می کند و پس از تحویل قبض چاپ شده به نیکوکار مبلغ مندرج در آن را از نیکوکار دریافت می کند. پس از اتمام کلیه قبض ها مامور وصول پول های دریافتی را به حساب بانکی موسسه خیریه واریز می نماید و رسید آن را به قسمت امور مشترکین تحویل می دهد. قسمت امور مشترکین میزان وصولی یک مامور را در یک دوره به حسابداری اعلام می نماید و حسابداری درصد مشخصی از وصولی را طبق قانون داخلی هر خیریه به عنوان دستمزد به مامور وصول پرداخت می نماید .

ایجاد ، چاپ و وصول قبض ها به صورت دوره ای بسته به نوع نحوه پرداخت چند بار در سال انجام می شود.

ماهانه : معمولا ابتدای هر ماه ۱۲ بار در سال

دوماهه : معمولا ابتدای ماههای فرد ۶ بار در سال

سه ماهه : معمولا ابتدای هر فصل ۴ بار در سال

چهار ماهه : معمولا ابتدای ماههای فروردین ، مرداد و آذر ۳ بار در سال

شش ماهه : معمولا ابتدای ماههای فروردین و مهر ۲ بار در سال

سالانه : معمولا ابتدای فروردین یک بار در سال

لازم بذکر است هر شهر باید به مناطق کوچکتری مثل خیابان های اصلی تفکیک شود و هر خیابان می بایست یک مامور وصول مشخص داشته باشد.

در مجموع هر مامور وصول تعدادی خیابان دارد که می بایست در هر دوره قبوض مشترکین آن خیابان ها را وصول نماید.

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?