1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امکانات
  5. فرم امور کاربران
  6. قسمت گروه های کاربری

قسمت گروه های کاربری

 

در این فرم می توانید لیست گروه های کاربری را ثبت و ویرایش و حذف نمایید.لازم به ذکر است گروه های کاربری مورد نیاز به صورت پیش فرض ثبت شده اند ولی در صورت نیاز به گروه جدید ( در موارد خاص ) می توانید در همین فرم آن را ایجاد نمایید.

۲۴۱

در این فرم می توانید مشخصات گروه کاربران (کد ، گروه کاربری و وظایف و مسئولیت ها) را ثبت یا ویرایش نمایید.

۲۴۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?