1. خانه
  2. نرم افزارجامع اداری
  3. حضور و غیاب
  4. حضور و غیاب
  5. لیست ورود و خروج کارکنان
  6. ثبت تردد دستی

ثبت تردد دستی

برای انجام این کار باید روز مورد نظر در لیست موجود باشد. اگر آن روز موجود نیست ابتدا بازه زمانی را تنظیم کرده و روی نمایش کلیک کنید.

سپس گروه کاری یا بازه ای از شماره پرسنلی را مشخص کنید و روی محاسبه کلیک کنید.

حالا روز مورد نظر را انتخاب کرده و روی جدید کلیک کنید.

در پنجره باز شده ساعت تردد را وارد کنید و آن را تایید نمایید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 24 خیر 1

How can we help?