1. خانه
  2. نرم افزارجامع اداری
  3. اطلاعات کارکنان
  4. اطلاعات پایه
  5. لیست گروه‌های کاری
  6. تعریف گروه‌های کاری

تعریف گروه‌های کاری

workgroupEdit

۱-

۲-

۳- طول یک روز کاری به صورت ساعت و دقیقه وارد می‌شود. از این مقدار در محاسبه مرخصی و درصورت انتخاب گزینه “طول یک روز کاری” در ردیف ۱۴، در تبدیل دستمزد روزانه به دستمزد ساعتی جهت محاسبه حق اضافه کاری به کار می رود.

۴- اگر گزینه تنظیم دستی انتخاب نشده باشد بطور خودکار طول یک روزکاری ضرب در ۳۰ روز شده و در این قسمت درج می‌شود. درصورت انتخاب گزینه “ساعت کاری در ماه” در ردیف ۱۴، در تبدیل دستمزد روزانه به دستمزد ساعتی جهت محاسبه حق اضافه کاری به کار می رود.

۵- اگر گزینه تنظیم دستی انتخاب نشده باشد بطور خودکار طول یک روزکاری ضرب در ۲٫۵ روز شده و در این قسمت درج می‌شود.

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

۱۱-

۱۲-

۱۳-

۱۴-

۱۵-

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?